latest Post

Hướng dẫn cài đặt 3G: Vina-VietTel-Mobile

Hướng dẫn cài đặt 3G:
1- Cài đặt : 
Do có quá nhiều loại USB , nên mình chỉ hướng dẫn chung chung để cài đặt : Tất cả các loại USB đều tích hợp Driver có sãn vào trong USB , nên không cần CD kèm theo , chỉ cần cài đặt chương trình lần đầu .
 1 - Nếu có chương trình Virus , thì nên tắt trước khi cài đặt ( Sau này sử dụng thì không cần nữa ) .
 2 - Chạy file Autorun có sẵn trong USB ( Rất nhiều chương trinh virus cho đây là virus ) . Chờ đợi đến khi Finish thế là xong .
Driver : Có 1 số loại USB không chạy được trên window 64bit , đầu tiên là bạn có thể vào xem trong thư mục của USB đã cắm vào . Hoặc vào trong C:\Program Files\ Thư mục của chương trình ( 1 loại chương trình là 1 tên ) . Nếu không thấy có file dạng như 64bit ... thì xem như USB không hộ trợ 64 bit , khi mua nên hỏi kỹ chỗ bán . Nhiều loại hỗ trợ hỗ trợ MAC , nhiều loại không
 3 - Bật chương trình . Một loại USB có 1 chương trình điều khiển giống nhau . Nhưng chung quy chỉ bao gồm New Connection ( tạo cấu hình kết nối ) Cấu hình kết nối mỗi mạng , mỗi khác nhau , thông số được liệt kể bên dưới :
Tiếp theo là các gói cước của các mạng di động :
1 . Gói cước của Vinaphone : Sau khi chọn gói cước , tiến hành đăng kí như sau :
Cách đăng kí :
Bước 1 : Soạn tin GPRS ON gửi 888
Bước 2 : ON gửi 888 , ví dụ chọn gói U1 thì soạn tin : U1 ON gửi 888. 
Nhận xét : Mặc dù đi đầu trong lĩnh vực 3G , nhưng độ phủ sóng chưa cao , mạng còn chập chờn chưa ổn định , tuy nhiên có thể sử dụng tiền khuyến mãi 
2. Gói cước của Mobifone : Sau khi chọn gói cước tiến hành đăng kí như sau : 
 Bước 1 : Soạn tin DK GPRS gửi 994 
Bước 2 : DK DATA gửi đến 999 , ví dụ chọn gói SURF1 , thì soạn tin : DK DATA SURF1 gửi 999 . 
Nhận xét : Mạng chập chờn , không ổn định , lúc có sóng , lúc không  
Ưu điểm : Có nhiều sim bị lỗi , và cho sử dụng sim khuyến mãi 
3. Gói cước cùa Viettel : Sau khi chọn gói cước tiến hành đăng kí như sau : 
Bước 1 : Soạn tin 3G ON gửi 161 
Bước 2 : gửi 191 , ví dụ chọn gói M12 , thì soạn tin M12 gửi 191 
Nhận xét : Mạng cực kỳ good , không chê vào đâu được , 
Nhược điểm : Không thể sử dụng tiền khuyến mãi . Các USB Internet 3G hiện nay , đa phần ở những nơi không có sóng 3G sẽ chuyển đổi qua mạng 2G 
Lưu ý về biều tượng trên chương trình :
Biểu tượng G : GPRS 86Kbs , E : EDGE 240Kbs ( Tốc độ 2.5G ) U : UMTS 384Kbs , HS : HSDPA 7.2Mbs ( Tốc độ 3G ) Lưu ý có thể chọn các mạng với thông số bằng cách vào : Option --> Network : Only GPRS/EDGE : Chỉ sử dụng mạng 2.5G Only UMTS : Chỉ sử dụng sóng 3G GPRS/EDGE preferred : Ưu tiên chọn mạng 2.5G UMTS preferred : Ưu tiên chọn mạng 3G Lưu ý : Nên chọn Only UMTS để có sóng 3G , trường hợp không có sóng , có thể chọn UMTS proferred để sử dụng được GRPS truy cập internet . Mặc định là UMTS Preferred

About miniflash

miniflash
Recommended Posts × +

0 comments:

Đăng nhận xét

Recent Comments Widget
loading...