latest Post

Tin học cơ bản (Ebooks)

Tin học căn bản 


I. Những khái niệm cơ bản: 
Tải về: Tin học căn bản
II. Microsoft Winword
 Tải về: Microsoft Word
III. Microsoft  Exel
 Tải về: Microsoft Exel
 IV. Microsoft  PowerPoint
Tải về: Microsoft PowerPoint
V. Microsoft  Access

Tải về: Microsoft Access

vnthuthuat.info

About miniflash

miniflash
Recommended Posts × +

0 comments:

Đăng nhận xét

Recent Comments Widget
loading...