latest Post

Xử lý lỗi Oulook không lấy được file đính kèm

Xử lý lỗi Oulook không lấy được file đính kèm

Outlook blocked access to the following potentially unsafe attachments

 

Bạn có thể nhận được thông báo "Outlook blocked access to the following potentially unsafe attachments" trong Outlook 
Tóm tắt
Khi bạn nhận được một email trong Microsoft Outlook chứa phần đính kèm, bạn có thể nhận được thông báo sau ở đầu thư hoặc đầu Ngăn Đọc:
Outlook đã chặn quyền truy cập vào các phần đính kèm có khả năng không an toàn sau:
Tất cả các phiên bản của Outlook kể từ Outlook 2000 Bản phát hành Dịch vụ 1 (SR1) đều có tính năng bảo mật chặn các phần đính kèm có thể đặt máy tính của bạn trước nguy cơ bị nhiễm vi-rút hoặc các mối đe dọa khác. Mặc dù Outlook chặn quyền truy cập vào phần đính kèm, phần đính kèm vẫn sẽ tồn tại trong nội dung email.

Thông tin thêm
Nếu Outlook chặn phần đính kèm, bạn không thể lưu, xóa, mở, in hoặc làm việc với phần đính kèm đó trong Outlook. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng một trong các phương pháp sau để truy cập vào phần đính kèm một cách an toàn hơn. 

Bốn phương pháp đầu tiên được thiết kế dành cho những người dùng máy tính từ trình độ mới bắt đầu cho đến trung cấp. Nếu các phương pháp này không hiệu quả đối với bạn và bạn cảm thấy thoải mái với cách khắc phục sự cố nâng cao, bạn có thể sử dụng các phương pháp trong phần "Khắc phục sự cố nâng cao".

Bạn có thể thấy dễ thực hiện theo các bước hơn nếu trước tiên bạn in bài viết này. Bởi vì một vài trong số các phương pháp này chứa các bước khởi động lại máy tính của bạn.

Khắc phục sự cố thông thường
Sử dụng một trong các phương pháp sau để mở phần đính kèm bị chặn trong Outlook:


 Phương pháp 1: Sử dụng khả năng chia sẻ tệp để truy cập vào phần đính kèmBạn có thể đề nghị người gửi lưu phần đính kèm vào máy chủ hoặc trang web FTP mà bạn có thể truy cập. Yêu cầu người gửi gửi cho bạn liên kết tới phần đính kèm trên máy chủ hoặc trang web FTP. Bạn có thể bấm vào liên kết để truy cập phần đính kèm và lưu tệp trên máy tính của bạn.

Nếu bạn cần hỗ trợ về cách sử dụng máy chủ hoặc trang web FTP, bạn có thể nhờ người gửi trợ giúp hoặc bạn có thể liên hệ với quản trị viên máy chủ để biết thêm thông tin.

Phương pháp 2: Sử dụng tiện ích nén tệp để thay đổi phần mở rộng tên tệp

Nếu không có máy chủ hoặc trang web FTP nào có sẵn cho bạn, bạn có thể yêu cầu người gửi sử dụng tiện ích nén tệp, chẳng hạn như WinZip, để nén tệp. Cách này tạo một tệp lưu trữ được nén có phần mở rộng tên tệp khác. Outlook không nhận dạng các phần mở rộng tên tệp này là các mối đe dọa tiềm ẩn. Do đó, Outlook không chặn phần đính kèm mới này.

Khi người gửi gửi lại phần đính kèm mới cho bạn, bạn có thể lưu tệp trên máy tính, sau đó bạn có thể sử dụng phần mềm nén tệp của bên thứ ba để giải nén phần đính kèm. Nếu bạn cần trợ giúp về cách sử dụng phần mềm nén tệp của bên thứ ba, hãy xem tài liệu về sản phẩm của bạn.
 Phương pháp 3: Đổi tên tệp để có phần mở rộng tên tệp khác

Nếu bạn không có phần mềm nén tệp của bên thứ ba, bạn có thể yêu cầu người gửi đổi tên phần đính kèm để sử dụng một phần mở rộng tên tệp mà Outlook không nhận dạng là mối đe dọa. Ví dụ: tệp thi hành có phần mở rộng tên tệp .exe có thể được đổi tên thành dạng tệp Word 97 có phần mở rộng tên tệp .doc.

Yêu cầu người gửi gửi lại phần đính kèm đã được đổi tên cho bạn. Sau khi bạn nhận được phần đính kèm đã được đổi tên, bạn có thể lưu tệp vào máy tính và đổi lại tên tệp để sử dụng phần mở rộng tên tệp ban đầu.

Thực hiện theo các bước sau để lưu phần đính kèm và đổi tên tệp để sử dụng phần mở rộng tên tệp ban đầu:
 1. Tìm phần đính kèm trong email.
 2. Bấm chuột phải vào phần đính kèm, sau đó bấm Sao chép.
 3. Bấm chuột phải vào màn hình, sau đó bấm Dán.
 4. Bấm chuột phải vào tệp đã dán, sau đó bấm Đổi tên.
 5. Đổi tên tệp để sử dụng phần mở rộng tên tệp ban đầu, chẳng hạn như .exe.

Phương pháp 4: Yêu cầu quản trị viên máy chủ Exchange thay đổi cài đặt bảo mật

 Nếu bạn sử dụng Outlook với máy chủ Microsoft Exchange và quản trị viên đã đặt cấu hình cài đặt bảo mật Outlook, quản trị viên có thể giúp bạn. Yêu cầu quản trị viên điều chỉnh cài đặt bảo mật trên hộp thư của bạn để chấp nhận các phần đính kèm chẳng hạn như tệp mà Outlook đã chặn.

 Nếu các phương pháp này không hiệu quả đối với bạn và bạn cảm thấy thoải mái với cách khắc phục sự cố nâng cao, bạn có thể thử các bước trong phần "Khắc phục sự cố nâng cao"

Khắc phục sự cố nâng cao

Nếu bạn không sử dụng Outlook với máy chủ Exchange hoặc nếu quản trị viên máy chủ Exchange cho phép người dùng thay đổi cách Outlook xử lý bảo mật đối với phần đính kèm, hãy sử dụng phương pháp 1: "Tùy chỉnh cách xử lý bảo mật đối với phần đính kèm."

 Nếu bạn sử dụng Outlook với máy chủ Exchange và quản trị viên Máy chủ Exchange không cho phép thay đổi cách Outlook xử lý bảo mật đối với phần đính kèm, hãy sử dụng phương pháp 2: "Đặt cấu hình Outlook trong môi trường Exchange."

Phương pháp 1: Tùy chỉnh cách xử lý bảo mật đối với phần đính kèm

Quan trọng Phần, phương pháp hoặc tác vụ này có chứa các bước chỉ cho bạn cách sửa đổi sổ đăng ký. Tuy nhiên, các sự cố nghiêm trọng có thể xảy ra nếu bạn sửa đổi sổ đăng ký không chính xác. Do đó, hãy đảm bảo bạn thực hiện theo các bước này một cách cẩn thận. Để chắc chắn hơn, hãy sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi. Khi đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu sự cố xảy ra.

Quan trọng Trước khi bạn có thể tùy chỉnh cách xử lý bảo mật đối với phần đính kèm trong Outlook 2000 SR1 và Microsoft Outlook 2000 SR1a, trước hết bạn phải đăng ký Microsoft Office 2000 Gói Dịch vụ 2 hoặc Microsoft Office 2000 Gói Dịch vụ 3.

Thực hiện theo các bước sau để sửa đổi sổ đăng ký và thay đổi cách Outlook xử lý bảo mật đối với phần đính kèm.
 1. Thoát Outlook nếu Outlook đang chạy.
 2. Bấm Bắt đầu, sau đó bấm Chạy. Sao chép và dán (hoặc nhập) lệnh sau vào hộp Mở, sau đó nhấn ENTER:
regedit
 1. Kiểm tra xem khoá đăng ký sau đây cho phiên bản Outlook của bạn tồn tại không.
  Microsoft Office Outlook 2010
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Security
Microsoft Office Outlook 2007
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security
Microsoft Office Outlook 2003
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Security
Microsoft Outlook 2002
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Outlook\Security
Microsoft Outlook 2000
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Outlook\Security
Nếu khóa đăng ký tồn tại, chuyển tới bước 5.

Nếu khóa đăng ký không tồn tại, thực hiện theo các bước sau để tạo khóa đăng ký:
  1. Tìm, sau đó bấm vào khóa đăng ký sau:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft
  1. Trong Chỉnh sửa, bấm Mới, sau đó bấm Khóa.
  2. Nhập Office, sau đó nhấn ENTER.
  3. Trong Chỉnh sửa, bấm Mới, sau đó bấm Khóa.
  4. Đối với Outlook 2010, nhập 14.0, sau đó nhấn ENTER.
   Đối với Outlook 2007, nhập 12.0, sau đó nhấn ENTER.
   Đối với Outlook 2003, nhập 11.0, sau đó nhấn ENTER.
   Đối với Outlook 2002, nhập 10.0, sau đó nhấn ENTER.
   Đối với Outlook 2000, nhập 9.0, sau đó nhấn ENTER.
  5. Trong Chỉnh sửa, bấm Mới, sau đó bấm Khóa.
  6. Nhập Outlook, sau đó nhấn ENTER.
  7. Trong Chỉnh sửa, bấm Mới, sau đó bấm Khóa.
  8. Nhập Security, sau đó nhấn ENTER.
 1. Trong Chỉnh sửa, bấm Mới, sau đó bấm Giá trị Chuỗi.
 2. Sao chép và dán (hoặc nhập) tên sau cho giá trị mới:
Level1Remove
 1. Nhấn ENTER.
 2. Bấm chuột phải vào tên giá trị chuỗi mới, sau đó bấm Sửa đổi.
 3. Nhập phần mở rộng tên tệp của loại tệp mà bạn muốn mở trong Outlook. Ví dụ:
.exe
Để chỉ định nhiều loại tệp, hãy sử dụng định dạng sau:
.exe;.com
 1. Bấm OK.
 2. Thoát Trình chỉnh sửa Sổ đăng ký.
 3. Khởi động lại máy tính của bạn.
Khi bạn khởi động Outlook, bạn có thể mở các loại tệp mà bạn đã chỉ định trong sổ đăng ký.

Lưu ý 
Chúng tôi khuyên bạn chỉ nên cho phép các loại tệp mà bạn phải có. Nếu bạn hiếm khi nhận được một loại tệp cụ thể, chúng tôi khuyên bạn nên cấp cho Outlook quyền truy cập tạm thời vào loại tệp đang nói đến. Sau đó, đặt lại cấu hình Outlook để chặn loại tệp này bằng cách hoàn tác các thay đổi đối với sổ đăng ký. Để biết thêm thông tin về cách bạn có thể đặt cấu hình Outlook để chặn phần mở rộng tên tệp của phần đính kèm mà Outlook không chặn theo mặc định.

Phương pháp 2: Đặt cấu hình Outlook trong môi trường Exchange

Nếu bạn chạy Outlook trong môi trường Exchange, quản trị viên máy chủ Exchange có thể thay đổi cách xử lý bảo mật mặc định đối với phần đính kèm. Để có thêm thông tin về cách đặt cấu hình.

Cách xử lý Phần đính kèm

Phần đính kèm được chia thành ba nhóm dựa trên phần mở rộng tên tệp hoặc loại tệp của chúng. Outlook xử lý mỗi nhóm theo một cách riêng.

Mức 1 (Không an toàn)

Loại không an toàn đại diện cho bất kỳ phần mở rộng tên tệp nào có thể có tập lệnh hoặc mã được liên kết với phần mở rộng đó. Bạn không thể mở bất kỳ phần đính kèm nào có phần mở rộng tên tệp không an toàn. Để biết danh sách các phần mở rộng tên tệp không an toàn, hãy truy cập trang web sau của Microsoft:
Danh sách sau mô tả cách Outlook xử lý khi bạn nhận hoặc gửi một phần đính kèm tệp không an toàn:
 • Bạn không thể lưu, xóa, mở, in hoặc làm việc với các tệp không an toàn. Thông báo ở đầu nội dung email cho biết rằng Outlook đã chặn quyền truy cập vào phần đính kèm không an toàn. Bạn không thể truy cập phần đính kèm từ Outlook. Tuy nhiên, phần đính kèm không thực sự bị loại bỏ khỏi nội dung email.
 • Nếu bạn chuyển tiếp nội dung email có phần đính kèm không an toàn, phần đính kèm sẽ không được bao gồm trong nội dung email được chuyển tiếp.
 • Nếu bạn gửi nội dung email có phần đính kèm không an toàn, bạn nhận được thông báo cảnh báo cho biết rằng những người nhận Outlook khác có thể không truy cập được phần đính kèm mà bạn đang cố gắng gửi. Bạn chắc chắn có thể bỏ qua thông báo cảnh báo và gửi nội dung email hoặc bạn có thể quyết định không gửi nội dung email.
 • Trong Outlook 2003, nếu bạn lưu hoặc đóng nội dung email có phần đính kèm không an toàn, bạn nhận được thông báo cảnh báo cho biết rằng bạn sẽ không thể mở được phần đính kèm. Bạn có thể bỏ qua thông báo cảnh báo và lưu nội dung email.
 • Bạn không thể sử dụng lệnh Chèn Đối tượng để mở các đối tượng được chèn trong nội dung email Văn bản Có định dạng của Microsoft Outlook. Bạn sẽ thấy một hình ảnh biểu thị cho đối tượng. Tuy nhiên, bạn không thể mở hoặc bật đối tượng trong nội dung email.
 • Bạn không thể mở các tệp không an toàn được lưu trữ trong thư mục Outlook hoặc Exchange. Mặc dù các tệp này không được đính kèm vào thư trong Outlook, chúng vẫn bị coi là không an toàn. Khi bạn cố mở tệp không an toàn, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi sau:
Không mở được mục. Outlook đã chặn quyền truy cập vào các mục có thể không an toàn này.

Mức 2

Các tệp ở mức 2 không phải là các tệp không an toàn. Tuy nhiên, chúng cần được bảo đảm hơn các phần đính kèm khác. Khi bạn nhận được phần đính kèm ở Mức 2, Outlook nhắc bạn lưu phần đính kèm vào đĩa. Bạn không thể mở phần đính kèm trong nội dung email. Theo mặc định, phần mở rộng tên tệp không liên quan đến nhóm này. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng Outlook với máy chủ Exchange và thư của bạn được gửi tới hộp thư Exchange, quản trị viên máy chủ Exchange có thể thêm phần mở rộng tên tệp vào danh sách Mức 2.

Phần đính kèm khác

Khi bạn cố gắng mở một phần đính kèm có phần mở rộng tên tệp khác với phần mở rộng tên tệp trong danh sách Mức 1 hoặc Mức 2, Outlook nhắc bạn mở tệp trực tiếp hoặc lưu vào đĩa. Bạn có thể tắt các lời nhắc trong tương lai cho phần mở rộng tên tệp đó nếu bạn bỏ chọn hộp kiểm Luôn hỏi trước khi mở loại tệp này.

Lưu ý Nếu một chương trình tự liên kết với một phần mở rộng tên tệp mới, Outlook sẽ coi phần mở rộng tên tệp đó là an toàn cho tới khi bạn thêm phần mở rộng tên tệp đó vào danh sách phần mở rộng tên tệp Mức 1 hoặc Mức 2.

Ví dụ: nếu bạn cài đặt một chương trình trên máy tính của bạn sử dụng các tệp có phần mở rộng tên tệp .xyz, khi bạn mở phần đính kèm có phần mở rộng tên tệp .xyz, chương trình sẽ mở và chạy phần đính kèm đó. Theo mặc định, phần mở rộng tên tệp .xyz không xuất hiện trong danh sách Mức 1 hoặc Mức 2. Do đó, Outlook coi phần mở rộng tên tệp này như là một phần mở rộng tên tệp an toàn. Nếu bạn muốn Outlook coi các phần đính kèm có phần mở rộng tên tệp .xyz là không an toàn, bạn phải thêm phần mở rộng tên tệp .xyz vào danh sách các phần mở rộng tên tệp Mức 1.
  

About miniflash

miniflash
Recommended Posts × +

0 comments:

Đăng nhận xét

Recent Comments Widget
loading...