latest Post

Cách trộn thư trong Microsoft Word

Cách trộn thư trong Microsoft Word

Đầu tiên, bạn cần có file word gốc có sẵn để chèn thông tin vào. 

Đối với Word 2003 
Bước 1: Mở file word cần trộn thư, sau đó vào Tools, chọn Letters and Mailings và chọn tiếp Mail Merge… 

Bước 2: Tại khung Mail Merge xuất hiện bên phía tay phải trang word ta chọn Letters và nhấn Next.Bước 3: Chọn mục Use the current document và tiếp tục nhấn Next.


Bước 4: Chọn Use an existing list (dùng danh sách có sẵn) và nhấn Next. Bạn cũng có thể tạo mới danh sách bằng cách nhấp vào tùy chọn Type a new list.


Bước 5: Chọn đường dẫn đến file Excel cần chèn, nhấp chọn file sau đó nhấn Open.

Bước 6: Chọn đúng sheet chứa dữ liệu và nhấn OK.

 Bước 7: Nếu muốn chèn tất cả các dòng nhấp chọn Sellect All. Còn nếu chèn chọn lọc thì bỏ chọn trước dòng dữ liệu không muốn chèn, sau đó nhấn OK.


Bước 8: Tiếp tục nhấn Next


Bước 9: Đặt con trỏ chuột tại vị trí cần chèn dữ liệu, sau đó kích vào More Items…


Bước 10: Xuất hiện cửa sổ Insert Merge Field, ta chọn đúng trường dữ liệu cần chèn và nhấn Insert để tiến hành chèn. Nhấn Close để đóng cửa sổ.

Bước 11: Lặp lại bước trên cho đến khi chèn hết các trường dữ liệu mong muốn. Sau đó nhấn Next để xem kết quả.

Bước 12: Nhấn Next để hoàn thành quá trình trộn thư.

Bước 13: Kích vào Edit individual letters… để xem toàn bộ danh sách sau khi trộn.

Bước 14: Chọn All để in toàn bộ hoặc tùy chọn in khác


Bước 15: Bạn cũng có thể lưu danh sách này bằng cách nhấn Ctrl + S, sau đó chọn nơi lưu, nhập tên file và nhấn Save để lưu.


 
Đối với Word 2007 hoặc 2010 hoặc 2013
Bước 1: Kích vào thẻ Mailings, chọn Start Mail Merge rồi chọn chức năng Step by Step Mail Merge Wizard…

Các bước chọn tương tự với Word 2003 

vnthuthuat.info 

About miniflash

miniflash
Recommended Posts × +

0 comments:

Đăng nhận xét

Recent Comments Widget
loading...