latest Post

Registry Trong Windows

Registry Trong Windows

Để vào được Register của Window: Chọn Start->Run, gõ regedit để mở
Một số thủ thuật: 

1. Tăng tốc độ của Mouse
HKEY_CURRENT_USERControl PanelMouse 
Tạo một String value: “ActiveWindowTracking” bằng cách click chuột phải vào cửa sổ bên tay phải.
Click đúp vào String trên rồi điền giá trị: 1 (nếu bạn điền giá trị 0 → loại bỏ chức năng của dòng String này).
2. Thay đổi tốc độ hiển thị 
Menu Key: HKEY_CURRENT_USERControl PanelDesktop 
Value Name: MenuShowDelay Data: từ 0 đến 999 (bạn để 0 )
3. Bật/Tắt tính năng AutoRun của CD-Rom Key:HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesCDRom 
Value Name: Autorun Data: (0=disable, 1=enable)
4. Điều chỉnh tốc độ của chuột (tốc độ cuộn bánh xe )
Key: HKEY_CURRENT_USERControl PanelDesktop 
Value Name: WheelScrollLines Data: 0 - 0xFFFFFFFF
5. Bỏ đi một số thứ không cần thiết trong Menu Start Key:KEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer 
Value Name: NoFavoritesMenu 
Value Name: NoRecentDocsMenu 
Value Name: NoRun Data: (0=disable, 1=enable) 
Value Name: NoLogOff Data: 01 00 00 00
6. Tắt một số thứ liên quan đến hệ thống
Key:HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesSystem Data:
(0 = disable, 1 = enable) 
"NoDispCPL" - Tắt/hiển thị Control Panel 
"NoDispBackgroundPage" –Â’n Background Page 
"NoDispScrSavPage" - Ẩn Screen Saver Page 
"NoDispAppearancePage" Ẩ’n Appearance Page 
"NoDispSettingsPage" - Ẩ’n Settings Page 
"NoSecCPL" - Tắt Password Control Panel 
"NoPwdPage" - Tắt Password Change Page 
"NoAdminPage" - Tắt Remote Administration Page 
"NoProfilePage" - Tắt User Profiles Page 
"NoDevMgrPage" - Tắt Device Manager Page 
"NoConfigPage" - Tắt Hardware Profiles Page 
"NoFileSysPage" - Tắt File System Button 
"NoVirtMemPage" - Tắt Virtual Memory Button
7. Xoá các lệnh trong Menu Run (Xoá cái nào hiếm khi dùng) Key:HKEY_USERSDefaultSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerRunMRU] 
Data Type: REG_SZ
8. Bỏ tên chương trình cài đặt có trong Add/Remove Program: 
Chỉ việc xoá đi những folder tương ứng với phần mềm trong mục này dòng sau: Key:HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionUninstall
9. Khoá chuột phải không cho click lên nền Explorer [HKEY_USERS.DEFAULTSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer] 
Value Name: Notraycontextmenu 
Value Name: Noviewcontextmenu Data: (0 = disable, 1 = enable)
10. Hiện chữ bên cạnh đồng hồ 
[HKEY_USERS.DEFAULTControl PanelInternational] 
Value Name: sTimeFormat Data: HH: mm: ss tt 
Value Name: s1159 Value Name: s2359
11. Thêm đoạn Title lên phía trên của IE Key:HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftInternetExplorerMain "Window Title"="Thủ thuật"
12. Tăng tốc Menu START 
Key: HKEY_CURRENT_USERControl PanelDesktop 
Tạo một String Value mới: "MenuShowDelay", nhập số từ 0 đến 30000 (nên nhập 0 vì nó là nhanh nhất)
13. Không cho phép chạy các ứng dụng môi trường DOS 
Key: HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindows CurrentVersion PoliciesWinOldApp.
Tạo mới DWORD Value "NoRealMode", gán giá trị 1
14. Đổi tên người cài đặt Windows 
Key: HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoft Windows CurrentVersion. 
Trong mục "RegisteredOrganization" thay đổi tên người cài đặt.
15. Giấu lệnh Run của menu Start 
Key: HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindows CurrentVersion PoliciesExplorer. 
Tạo mới DWORD Value "Norun" và gán giá trị 1.
16. Giấu lệnh Shut Down của menu Start 
Key: HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindows CurrentVersion PoliciesExplorer. 
Tạo mới DWORD Value "NoClose", gán giá trị 1. 
17. Giấu lệnh Find của menu Start 
Key: HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindows CurrentVersion PoliciesExplorer. 
Tạo mới DWORD Value "Nofind", gán giá trị 1.
18. Không cho phép sử dụng Control Panel 
Key: HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindows CurrentVersion PoliciesExplorer. 
Tạo mới DWORD Value "NoSetFolder", gán giá trị 1.
19. Không cho phép thay đổi máy in 
Key: KEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindows CurrentVersion PoliciesExplorer. 
Tạo mới DWORD Value "NoPrinterTab", gán giá trị 1.
20. Giấu Network Neighbourhood 
Key: HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindows CurrentVersion PoliciesExplorer. 
Tạo mới DWORD Value "NoNetHood", gán giá trị 1.
21. Giấu tất cả những gì có trên desktop 
Key: HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindows CurrentVersion PoliciesExplorer. 
Tạo mới DWORD Value "NoDesktop", gán giá trị 1.
22. Loại bỏ menu Documents khỏi menu Start 
Key: HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindows CurrentVersionPoliciesExplorer. 
Tạo mới BINARY Value "NoRecentDocsMenu", gán giá trị 01 00 00 00
23. Không cập nhật danh sách Documents 
Key: HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindows CurrentVersionPoliciesExplorer. 
Tạo mới BINARY Value "NoRecentDocsHistory", gán giá trị 01 00 00 00
24. Loại bỏ menu Log off khỏi menu Start
Key: HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindows CurrentVersionPoliciesExplorer 
Tạo mới BINARY Value "NoLogOff", gán giá trị 01 00 00 00 
- Xóa history để lại trong Doduments, Run-History, URL-History 
Key: HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindows CurrentVersionPoliciesExplorer. 
Tạo mới BINARY Value "ClearRecentDocsOnExit", gán giá trị 01 00 00 00
25. Không cho phép xem, thay đổi dung lượng bộ nhớ ảo của Windows 
Key: HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindows CurrentVersion PoliciesSystem. 
Tạo mới DWORD Value "NoVirtMemPage", gán giá trị 1.
26. Không cho phép thay đổi password của máy 
Key: HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindows CurrentVersion PoliciesSystem. 
Tạo mới DWORD Value "NoPwdPage", gán giá trị 1.
27. Không cho phép sử dụng Registry Editor (regedit.exe) 
Key: HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindows CurrentVersion PoliciesSystem. 
Tạo mới DWORD Value "DisabledRegistryTools", gán giá trị 1.
28. Xoá Shared Doc"s trong My Computer
Key: HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWARE/ Microsoft/ Windows/CurrentVersion/ Explorer/ MyComputer/ NameSpace/ DelegateFolders. 
Tìm tới key: {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee}. rồi delete
29. Tăng tốc Network Browsing 
Key: HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/ Windows/CurrentVersion/Explorer/RemoteComputer/NameSpace 
Tìm tới key: {D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF} rồi delete
------------
vnthuthuat.info

About miniflash

miniflash
Recommended Posts × +

0 comments:

Đăng nhận xét

Recent Comments Widget
loading...