latest Post

Xử lý lỗi khi cài đặt .NET Framework

Xử lý lỗi khi cài đặt .NET Framework

 
I. Huỷ đăng ký rồi đăng ký lại Windows Installer

Thao tác này khắc phục được hầu hết các trường hợp. Ngoài ra, thao tác này không ảnh hưởng tới bất kỳ chương trình nào hiện được cài đặt sử dụng Windows Installer.
 1. Huỷ đăng ký Windows Installer. Để thực hiện việc này, bấm Start->Run, gõ msiexec /unregister trong hộp Open, rồi bấm OK.
 2. Đăng ký lại Windows Installer. Để thực hiện việc này, bấm Start->Run, gõ msiexec /regserver trong hộp Open, rồi bấm OK.
II. Sửa chữa .NET Framework 2.0

Sau đây là ba cách để sửa chữa .NET Framework.

Cách 1: Sử dụng lệnh Sửa chữa trên tệp bộ đệm ẩn Windows Installer

Để sửa chữa .NET Framework 2.0 bằng cách sử dụng tệp bộ đệm ẩn Windows Installer, hãy làm theo các bước sau:

 1. Bấm Start->Run, gõ installer trong hộp Open, rồi bấm OK.
 2. Trên menu View Windows Installer, bấm Details, bấm chuột phải vào tiêu đề cột Name, rồi bấm Comment.
 3. Bấm chuột phải vào tệp Windows Installer được lưu trong bộ đệm ẩn có nhận xét Microsoft .NET Framework 2.0 RTL x86 enu, rồi bấm Repair.
 4. Sau khi quá trình sửa chữa hoàn tất, hãy thoát Windows Installer.

Chạy gói .NET Framework 2.0 Có thể phân phối lại tại dấu nhắc lệnh

Để sửa chữa .NET Framework 2.0 bằng cách sử dụng dấu nhắc lệnh, hãy làm theo các bước sau:
 1. Xác định vị trí tệp Dotnetfx.exe mà bạn đã sử dụng để cài đặt .NET Framework 2.0. Để thực hiện việc này, sử dụng một trong các phương pháp sau:
  • Nếu bạn đã cài đặt .NET Framework 2.0 từ CD hoặc DVD, hãy cho đĩa cài đặt vào ổ đĩa CD hoặc ổ đĩa DVD.
  • Nếu bạn đã cài đặt .NET Framework 2.0 từ đĩa cứng, hãy tải xuống chương trình Thiết lập .NET Framework 2.0 vào đĩa cứng.
  • Nếu bạn đã cài đặt .NET Framework 2.0 từ ổ đĩa mạng, hãy kết nối lại với ổ đĩa mạng.
 2. Bấm Start->Run, gõ cmd trong ô Open, rồi bấm OK.
 3. Tại dấu nhắc lệnh, hãy chạy lệnh sau:
  %InstallationPath%\dotnetfx.exe /t:%temp% /c:"msiexec.exe /fvecms %temp%\netfx.msi"
Lưu ý %InstallationPath% là trình giữ chỗ cho đường dẫn của tệp Dotnetfx.exe mà bạn đã xác định vị trí trong bước 1.

Cách 2: Loại bỏ thủ công rồi cài đặt lại .NET Framework 2.0

 1. Loại bỏ .NET Framework 2.0 khỏi bộ đệm ẩn Windows Installer:
  1. Bấm Start->Run, gõ installer trong hộp Open, rồi bấm OK.
  2. Trên menu View trong Windows Installer, bấm Details.
  3. Bấm chuột phải vào tiêu đề cột Name, rồi bấm Comment.
  4. Bấm chuột phải vào tệp Windows Installer được lưu trong bộ đệm ẩn có nhận xét Microsoft .NET Framework 2.0 RTL x86 enu, rồi bấm Uninstall.
  5. Sau khi quá trình dỡ cài đặt hoàn tất, hãy thoát Windows Installer. 

 2. Xoá thủ công các mục sau khỏi máy tính.  Lưu ý Tuỳ theo tình trạng hiện tại của bản cài đặt .NET Framework, các mục sau có thể không tồn tại trên máy tính.
  • Thư mục URTTemp
  • Tệp Mscoree.dll
  • Thư mục v2.0.50727
  Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:
  1. Bấm Start->Run, nhập system32 trong hộp Open, rồi bấm OK. Nội dung của thư mục System32 xuất hiện trong Windows Explorer.
  2. Xác định vị trí rồi xoá thư mục URTTemp.
  3. Xác định vị trí rồi xoá tệp mscoree.dll.

   Lưu ý Nếu .NET Framework 1.1 hoặc .NET Framework 1.0 cũng được cài đặt trên máy tính và bạn không định cài đặt lại .NET Framework 2.0, bạn phải sửa chữa .NET Framework 1.1 hoặc .NET Framework 1.0. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần "Sửa chữa .NET Framework" của bài viết sau trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
   824643 Cách khắc phục sự cố cài đặt Microsoft .NET Framework 1.1 trong Windows XP hoặc trong Windows 2000
  4. Bấm Start->Run, gõ microsoft.net trong hộp Open, rồi bấm OK. Nội dung của thư mục Microsoft.NET xuất hiện trong Windows Explorer.
  5. Trong thư mục Microsoft.NET, bấm đúp vào thư mục Framework.
  6. Trong thư mục Framework, xoá thư mục v2.0.50727.
  7. Đóng thư mục Framework.
 3. Xoá thủ công các khoá sổ đăng ký liên quan:
  1. Bấm Start->Run, gõ regedit trong hộp Open, rồi bấm OK để khởi động Registry Editor.
  2. Trong Registry Editor, xác định vị trí rồi xoá các khoá sổ đăng ký sau.

   Lưu ý Tuỳ theo tình trạng hiện tại của bản cài đặt .NET Framework, các khoá sổ đăng ký sau có thể không tồn tại trên máy tính.
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v2.0.50727
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\policy\v2.0
  3. Thoát khỏi Registry Editor.
 4. Khởi động lại máy tính.
Sau khi khởi động lại có thể tiến hành cài đặt lại .NET Framework 1.1; 2.0
vnthuthuat.info

 

 

About miniflash

miniflash
Recommended Posts × +

0 comments:

Đăng nhận xét

Recent Comments Widget
loading...