latest Post

Tạo USB boot tích hợp Hiren boot , minixp , win7PE , ghost , Antivirus , phần mềm quản lý ổ đĩa , …..

Tạo USB boot tích hợp Hiren boot , minixp , win7PE , ghost , Antivirus , phần mềm quản lý ổ đĩa , …..

Công cụ cần thiết

1. RMPrepUSB 
2. Easy2Boot
3. Mass Storage Driver Pack

Bước 1:

1. Cài đặt RMPrepUSB.

Sau khi cài đặt xong chạy RMPrepUSB

2. USB  tùy vào  nhu cầu sử dụng, ít nhất là 2GB (nên dùng 8GB->32GB)

3. Trong cửa sổ của RMPrepUSB chọn:

- Ô trên cùng chọn ổ USB
 - (1) Partitionsize ---> chọn MAX hoặc tùy độ lớn nếu muốn chia ổ USB
- (2) Volume Label ---> tùy ý
- (3) Bootloader Option ---> chọn đầu tiên (WinPEv2/WinPEv3/Vista...)
- (4) Filesystem and Overrides ---> chọn FAT 32 (nếu các file .ISO không có cái nào lớn quá 4GB, còn nếu hơn 4GB thì chọn NTFS) và Boot as HDD
- (5) Để trống
- (6) Prepare Drive ---> click để format USB

 - Click OK để format

4. Sau khi format, click vào Install grub4dos. Khi một cửa sổ (pop up) hiện ra các bạn chọn MBR.

 Chọn Yes để tiếp tục


Bước 2:

Giải nén Easy2Boot về thẳng USB . Trong khi giải nén sẽ có file grldr bị ghi đè , các bạn chọn file nào mới nhất ( Yes )

Bước 3:


Giải nén Driver Pack về USB theo đường dẫn : \_ISO\e2b\grub\DPMS và đổi tên file: \_ISO\E2B\grub\DPMS\DriverPack_MassStorage_wnt5_x8 6-32.ini

thành:  \_ISO\E2B\grub\DPMS\DriverPack.ini

 

Bước 4:

Copy các files .ISO mà các bạn muốn sang USB như sau:

1. Các files .ISO Windows ( Các file cài đặt Window bạn muốn : XP , Vista , Win7/8 và tên file không được có khoảng trống) vào _ISO\WINDOWS theo đúng thư mục của win tương ứng , ví dụ như file cài win xp phải để trong thư mục xp như bên dưới
- XP ---> USB\ _ISO\WINDOWS\XP
- VISTA ---> USB\_ISO\WINDOWS\VISTA
- WIN 7 ---> USB\_ISO\WINDOWS\WIN7
- WIN 8 ---> USB\_ISO\WINDOWS\WIN8


2.Còn các files như Hiren , Win7PE , Norton Ghost , Minixp ,….  copy vào _ISO\MAINMENU hoặc thư mục tương ứng . 


vnthuthuat.info

About miniflash

miniflash
Recommended Posts × +

0 comments:

Đăng nhận xét

Recent Comments Widget
loading...