latest Post

Hướng dẫn xem Camera Trực tuyến với Iwatch DVR II

Hướng dẫn xem Camera Trực tuyến với Iwatch DVR II

 I - Hướng dẫn sử dụng camera dành cho máy tính
- Mở trình duyệt vào trang: http://pinkhousedangtiendong.dyndns.tv:port/
+ port do nhà trường cung cấp
- Màn hình đăng nhập:
 + Nhập User name và Password do nhà trường cung cấp.
- Nhấp vào dòng thứ 2 từ trên xuống: Download iWatch DVR for windows XP/Vista/7/8 để download phần mềm Iwatch DVR xem camera (Lưu ra desktop để sau này sử dụng)
- Chạy phần mềm vừa Download về


- Nhập các thông số cho phần mềm
     +  Host: pinkhousedangtiendong.dyndns.tv
     +  Port  : Nhà trường cung cấp
     +  User: Nhà trường cung cấp
     + Password : Nhà trường cung cấp
 - Ấn Connect để kết nối

 II - Hướng dẫn sử dụng camera cho điện thoại - Ipad
Cách 1:
- Đối với Iphone/Ipad cần có Account Appstore để tải phần mềm(liên hệ nơi mua iphone/ipad để có account appstore)
- Vào trình duyệt Web của điện thoại,  Gõ User name và Mật khẩu vào ( liên hệ nhà trường)
Chọn hệ điều hành điện thoại tương ứng bằng các hình ( Android – Iphone/Ipad – Windows phone 7)
- Điện thoại tự động kết nối để download phần mềm tương thích với điện thoại
- Khởi chạy phần mềm vừa cài đặt, chọn dấu (+) phía góc trên đỉnh phải màn hình và đánh các thông số để kết nối
Name: Tùy chọn
Host: pinkhousedangtiendong.dyndns.tv
Port  : Nhà trường
User :  Nhà trường
Password : Nhà trường
Tiếp theo ấn vào Save để ghi lại, khi xem camera chọn 16Ch để xem đầy đủ.

Cách 2:
- Chplay gõ tìm kiếm phần mềm: iwatch DVR II và cài đặt 
- Với Điện thoại Iphone/Ipath => Vào appstore gõ tìm kiếm phần mềm : iwatch DVR II và cài đặt
- Chạy phần mềm vừa cài đặt và gỗ các thông số: Như cách 1
vnthuthuat.info

About miniflash

miniflash
Recommended Posts × +

0 comments:

Đăng nhận xét

Recent Comments Widget
loading...