latest Post

Xử lý lỗi Không thể truy cập dịch vụ Windows Installer

Xử lý lỗi Không thể truy cập dịch vụ Windows Installer

Cách 1: 

Sử dụng Msconfig tool  xem installer service có đang chạy hay không

1. Click Start, chọn Run
 2. Gõ msconfig, chọn OK
3. Trong khung Services, tìm Windows Installer

5. Chọn OK, sau đó khởi động lại máy tính

Cách 2: 

Đăng ký lại Windows Installer

1. Click Start, chọn Search
 2. Click All files and folders.
 3. Trong trường File nameMsiexec.exe, chọn Search
 4. Sau khi tìm kiếm hoàn tất, hãy ghi vị trí tệp Msiexec.exe. Vị trí của tệp phải giống với ví dụ sau đây:
C:\Windows\System32:
5. Trên thực đơn File, click Close để đóng Search
6. Click Start, chọn Run
7. Nhập regedit trong ô rồi bấm OK.
8. Chọn khóa:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSIServer
9. Chọn khóa ImagePath
10. Trong hộp thoại Sửa Chuỗi xuất hiện, đảm bảo rằng chuỗi trong ô Dữ liệu giá trị chứa đường dẫn chính xác của tệp Msiexec.exe mà bạn đã xác định trong bước 4.
Chú ý Sau đây là ví dụ về đường dẫn đúng, trong đó drive là ổ đĩa nơi Windows được cài đặt:
drive :\Windows\System32\msiexec.exe /V
Nếu trong hộp Value data đường dẫn không đúng thì sửa lại cho đúng, sau đó chọn OK 
 11. Thoát thoát khỏi Registry Editor. 
12. Khởi động máy tính chế độ Safe mode, rồi đăng kí tệp Msiexec.exe.
  1. Tắt máy tính của bạn, sau đó khởi động lại.
  2. Khởi động lại máy tính và nhấn phím F8 trên bàn phím. Trên một máy tính đã được cấu hình để khởi động nhiều hệ điều hành, bạn có thể nhấn phím F8 khi thấy menu Khởi động.
  3. Sử dụng phím MŨI TÊN để chọn Chế độ Safe mode, sau đó nhấn ENTER.
  4. Nếu menu Khởi động lại xuất hiện, và các từ "Safe mode" màu xanh xuất hiện ở dưới cùng, hãy chọn cài đặt mà bạn muốn khởi động, rồi nhấn ENTER.
  5. Đăng nhập vào máy tính.
  6. Bấm Start, bấm Run, nhập msiexec /regserver trong ô Open, sau đó bấm OK.
13. Tắt máy tính , restart your computer normally
vnthuthuat.info

About miniflash

miniflash
Recommended Posts × +

0 comments:

Đăng nhận xét

Recent Comments Widget
loading...