latest Post

Hướng dẫn dùng Internet Download Manager vĩnh viễn

Hướng dẫn dùng Internet Download Manager vĩnh viễn


 

Bước 1:
Mở file hosts trong \WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts

Dùng Notepad mở file này ra, trong đó như sau :

# Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host

127.0.0.1 localhost
::1 localhost


Bước 2:
Thêm đoạn sau vào cuối file :

0.0.0.0 www.internetdownloadmanager.com
207.44.199.159 registeridm.com
207.44.199.16 registeridm.com

Bước 3:
Save file đó lại sau đó click chuột phải vào cái biểu tượng mạng trên system tray và chọn repair (để xoá hết các cache IP cũ) hoặc restart máy lại.

Bước 4:
Bật IDM mà cung cấp cho nó một chuỗi số bất kỳ, ví dụ:

9NKWG-FNJSG-O1HM0-BQX3N
JATBV-A1J5C-L1K5Y-ZKPBV
K55AH-9YES5-ACWRM-JBJ20
0XRPQ-LI940-JQN4R-VSS59
QMPGJ-IOK5F-5GS0W-VYF0C

Còn tên , mail thì bạn viết gì gì cũng được hết
Bây giờ bạn có thể dùng thoải máy mà khồng cần phải điền key
vnthuthuat.info

About miniflash

miniflash
Recommended Posts × +

0 comments:

Đăng nhận xét

Recent Comments Widget
loading...