latest Post

Giáo trình 24 giờ học flash

Giáo trình 24 giờ học flash
 > Giờ thứ 01: Làm quen với AS, Your First Look at AS
AS là m ột ngôn ngữ lậ p trình được xây dự ng trong Flash. AS giố ng như các ngôn ngữ khác như Javascript, C++ v.v. nh ưng bạn không cần biết các ngôn ngữ khác để học AS (nế u có thì càng dễ dàng hơn). 

Bắt đầu học AS, thì chúng ta coi thử AS là gì, làm đượ c nhữ ng gì và có quan hệ gì v ới các chứ c nă ng khác của Flash. Trong bài này, bạn sẽ tìm hiể u coi AS ra đời như thế nào, xem cách viế t AS làm sao, tìm hiể u AS làm được nh ững gì và sau cùng là xác định được nơi lưu trữ AS trong Flash.
 ..............................
Tải về Giáo trình AS( Tự học flash 24 giờ)

About miniflash

miniflash
Recommended Posts × +

0 comments:

Đăng nhận xét

Recent Comments Widget
loading...