latest Post

Hướng dẫn tạo Autorun cho CD, DVD

Hướng dẫn tạo Autorun cho CD, DVD


 

 1.Tạo Autorun cho việc cài đặt 1 chương trình


Có lẽ việc cho đĩa CD vào ổ, chờ khoảng 5-10 giây, sẽ thấy các trình Setup.exe/Install.exe khởi chạy là một hình ảnh khá quen thuộc với tất cả chúng ta. Việc lập trình cho đĩa CD phần mềm tự động chạy ban đầu làm cho việc cài đặt chương trình trở lên dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Các bước thực hiện:

- Mở Notepad bằng cách vào Start -> Run, gõ "notepad"
- Khi trình soạn thảo notepad hiện ra, gõ những dòng dưới đây vào:
[autorun]
open=Setup.exe
icon=Setup.ico

- Lưu file text đó lại với tên: Autorun.inf (chú ý, khi chọn lưu file, phần "Save as type" phía dưới chọn "All files") và tập tin Autorun.inf sẽ nằm trong thư mục gốc của đĩa CD

ở đây: Setup.exe là tên chương trình bạn cần chạy và Setup.ico là biểu tượng của chương trình đó. File *.ico đơn thuần chỉ mang tính chất trang điểm thêm vì thế có cũng được và không cũng được. Khi không có tập tin Setup.ico trong thư mục đĩa CD thì bạn cũng không cần đến icon=Setup.ico nữa.

2.Tạo Autorun cho bất cứ định dạng file nào


Nhu cầu của bạn hẳn không chỉ dừng lại ở việc tạo Autorun cho việc cài chương trình mà có thể là 1 định dạng file bất kì phục vụ cho cuộc hội thảo, quảng cáo cho công ty .v.v. Trong trường hợp đó, các bạn làm như sau:

- Cũng trong trình sọan thảo text - notepad, bạn gõ nội dung như dưới đây:
[autorun]
ShellExecute=xxxx.pdf

Trong đó: xxxx là tên file bạn muốn chạy Autorun
pdf là định dạng file, bạn có thể thay vào đó là htm, ppt, swf, hay bất cứ định dạng file nào bạn muốn.

đôi khi, bạn thấy một số đĩa CD chạy Autorun thông qua 1 file Batch(.*bat), trường hợp này, cú pháp cũng rất đơn giản.
Đầu tiên bạn vẫn tạo ra 1 file kịch bản inf với cấu trúc tương tự như trên, nhưng lần này bạn cần có thêm 1 tập tin *.bat. Tập tin này có nhiệm vụ kích hoạt chương trình cần chạy.

Mở Notepad gõ nội dung như sau:
[autorun]
open=autorun.bat

Lưu ý đặt tên file là "Autorun.inf"

Tiếp tục mở Notepad, gõ nội dung như sau
@echo Loading CD
@start Westlife.swf
@cls
@exit

Lưu với tên: Autorun.bat

Giả sử ở đây tôi muốn chạy file flash tên: Westlife, định dạng file SWF. Bạn lưu ý là nên đặt 3 file: Autorun.bat, Autorun.inf, chương trình muốn chạy(cụ thể ở đây là Westlife.swf) vào cùng thư mục gốc trong đĩa CD

3.Tạo Autorun cho nhiều file cùng chạy


Tình huống này có thể hiểu đơn giản thông qua một ví dụ sau, bạn muốn đồng thời khi 1 đĩa CD chạy Autorun thì hiện lên hình ảnh một trang web dưới dạng Html (trang index.htm), 1 bài nhạc mở lên và chương trình Acobat Reader sẽ cài đặt đồng thời vào máy tính, các chương trình đều được chạy Autorun hoàn toàn thì có làm được không? điều này hoàn toàn có thể làm được, theo lý thuyết là có thể chạy "n" chương trình 1 lúc chứ không chỉ có 3 chương trình như ví dụ nêu ra.

Cách làm như sau:

- Bạn cũng mở trình soạn thảo text, nội dung như sau:

[Autorun]
open=AutoRunPro.exe

[AutorunPro]
; Day la 1 vai vi du ve tap tin chay.Ban co the tuy bien theo yeu cau.
Run1=hoang/index.htm
Run2=thu2.htm
Run3=Calc.exe
Run4=ResourceHacker.zip
Run5=toiuu.pdf

ở đây Run1, Run2... RunN là các chương trình bạn muốn chạy Autorun, ví dụ minh họa trên giả sử chạy 5 chương trình khác nhau, ngoài ra bạn có thể chạy bao chương trình tùy ý. Lưu ý rằng các chương trình này nên nằm cùng trong 1 thư mục chứa Autorunpro.exe và Autorun.inf.

About miniflash

miniflash
Recommended Posts × +

0 comments:

Đăng nhận xét

Recent Comments Widget
loading...