latest Post

Tài liệu hướng dẫn Stored Procedure

Tài liệu hướng dẫn Stored Procedure

 
1 Giới thiệu
Tài liệu này hướng dẫn thực hành Stored Procedure trong Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server. Nội dung chính bao gồm những phần sau:
 - Hướng dẫn cú pháp Stored Procedure trong SQL Server.
- Cách gọi, sử dụng lại các Stored Procedure đã tạo
- Một số ví dụ Stored Procedure. 

Tải về Tài liệu hướng dẫn Stored Procedure


 

About miniflash

miniflash
Recommended Posts × +

0 comments:

Đăng nhận xét

Recent Comments Widget
loading...