latest Post

Cấu hình Gmail trên Outlook

Cấu hình Gmail trên Outlook

Outlook sẽ giúp các bạn có thể dễ dàng quản lý các email của Gmail. 
Gửi, nhận email một cách nhanh chóng mà không cần truy cập Webmail của Gmail. Sử dụng trực tiếp Microsoft Outlook của Microsoft Office.

Bước 1: Cài đặt trên Webmail của Gmail.

Đầu tiên các bạn đăng nhập vào Gmail của mình tại địa chỉ https://mail.google.com.
Chọn biểu tượng Cài đặt phía trên bên phải, sau đó chọn Setting.


Chọn tab Forwarding and POP/IMAP
Mục POP Download các bạn chọn Enable POP for all mail (even mail that's already been downloaded) (tải POP cho tất cả thư (thậm chí cả thư đã được tải xuống)).
 
Mục IMAP Access các bạn chọn Enable IMAP 
Chọn Save Changes để lưu thay đổi

Bước 2: Cài đặt trên Microsoft Outlook.

- Mở Microsotf Outlook
 - Chọn Next
Mặc định là Yes, các bạn để mặc định và chọn Next.
Sau đó sẽ xuất hiện hộp thoại Add New Account.
- Nếu các bạn đã khởi động Microsoft OutLook rồi, muốn thêm một tài khoản mới vào Outlook chọn File -> Info -> Add Account.
Sau đó cũng sẽ xuất hiện hộp thoại Add New Account.
Các bạn chọn Manually configure server settings or additional sever types để cài đặt cấu hình thủ công. Sau đó chọn Next để tiếp tục cài đặt.
Tiếp theo, các bạn chọn Internet E-mail và chọn Next.
Bước tiếp theo, các bạn cần điền một số thông tin về tài khoản Gmail của bạn.
Your Name: Tên của bạn.
E-mail Address: Địa chỉ Gmail.
Account Type: POP3.
Incoming mail server: pop.gmail.com.
Outgoing mail server (SMTP): smtp.gmail.com.
Password: Mật khẩu Gmail.
Sau khi điền xong thông tin, các bạn chọn More settings

 Tại tab Outgoing Server các bạn tích vào My outgoing server (SMTP) requires authentication:


Tại tab Advanced, các bạn tích vào This sever requires an encryted connection.
Outgoing server (SMTP): 587.
Use the following type of encryted connection: TLS.
Sau đó nhấn OK.

Sau đó các bạn chọn Next, đợi hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập và gửi một email test.
Chọn Close , Sau đó chọn Finish.
Từ giờ các bạn có thể nhận email hay gửi email qua Outlook mà không cần vào webmail của Gmail nữa

About miniflash

miniflash
Recommended Posts × +

0 comments:

Đăng nhận xét

Recent Comments Widget
loading...