latest Post

Mẹo tính toán nhanh các con số

Mẹo tính toán nhanh

1. Nhân các con số 1, 11,111

Khi bạn ghép bình phương các con số 1, 11 hay 111... thì điều kỳ diệu xảy ra là mọi đáp án đều có số 1 đứng ở đầu và cuối. Ở giữa lại là sự sắp xếp các con số tịnh tiến, mang tính đối xứng.

 2. Nhân các số liên quan đến số 8

 Khi phép nhân liên quan đến số 8 thì bạn sẽ nhận thấy "ma thuật" này!

3. Nhân một số có 2 chữ số có tổng nhỏ hơn 10 với số 11

Đây là cách nhân một số có 2 chữ số (có tổng nhỏ hơn 10) với số 11. 


4. Nhân một số có hơn 2 chữ số (tổng 2 chữ số liền nhau nhỏ hơn 10) với 11

Quy luật khi nhân một số có hơn 2 chữ số (tổng 2 chữ số liền nhau nhỏ hơn 10) với 11 là kết quả sẽ giữ nguyên chữ số đầu và chữ số cuối. Số ở giữa lần lượt là tổng của các chữ số liền nhau theo thứ tự từ trái qua phải.

5. Bảng cửu chương 9

Bảng cửu chương 9 có một quy luật đặc biệt. Khi sắp xếp các số nhân với 9 theo thứ tự tăng dần và các số nhân với 9 theo thứ tự giảm dần, ta dễ dàng so sánh được đáp án hai bên lần lượt có sự đảo ngược các chữ số.

6.  Phép bình phương số có 2 chữ số bắt đầu bằng số 9.

Không cần đến máy tính, bạn sẽ nhanh chóng có kết quả của phép bình phương số có 2 chữ số bắt đầu bằng số 9.

7. Cộng 2 phân số có tử số là 1

Quy luật cộng 2 phân số có tử số là số 1

8. Nhân 2 số có dạng: ab x ac (trong đó b+c=10)

Mẹo nhân 2 số có dạng: ab x ac (trong đó b+c=10). Hãy thử áp dụng với các phép tính khác: 84 x 86, 92 x 98, 14 x 16. 

About miniflash

miniflash
Recommended Posts × +

0 comments:

Đăng nhận xét

Recent Comments Widget
loading...