latest Post

Sắp xếp tên theo thứ tự abc trong Excel

Sắp xếp tên theo thứ tự abc trong Excel

Thông thường họ và tên nhập trong cùng một cột. Vậy để sắp xếp theo tên phải cắt riêng tên, tên lót và họ.


 1. Cắt riêng tên từ cột họ và tên

- Bước 1: Tạo thêm 2 cột bên cạnh cột Họ và tên (đặt tên cột Họ và cột Tên) copy toàn bộ dữ liệu ở cột Họ sang cột Tên.


- Bước 2: Lựa chọn toàn bộ cột Tên, nhấn tổ hợp phím Ctrl + H.
 + Hộp thoại Find and Replace xuất hiện: Mục Find What bạn nhập kí tự * và dấu cách; mục Replace để trống. Sau đó kích chọn Repalce All.

+ Hộp thoại thông báo xuất hiện bạn kích chọn OK và Close hộp thoại Find and Repalce. Kết quả đã cắt được tên
- Bước 3: Sử dụng hàm left() và hàm Len() để lấy giá trị Họ và Tên lót. Tại cột Họ nhập câu lệnh sau: =LEFT(A2, LEN(A2)-LEN(C2))
 Kết quả lấy giá trị Họ và Tên lót
- Bước 4: Copy toàn bộ cột Họ và cột Tên -> chọn Paste Value lại vào vị trí hiện tại.

Để tách giữa họ và tên lót riêng ta làm tương tự như tách tên
Sau khi hoàn thành ta có thể sắp xếp tên theo thứ tự ABC

About miniflash

miniflash
Recommended Posts × +

0 comments:

Đăng nhận xét

Recent Comments Widget
loading...