latest Post

Sửa lỗi không thể kết nối Sql server

Sửa lỗi không thể kết nối Sql server (Fix error can not login to sql server) 1. Lỗi SQL Server (SQLExpress)  chưa chạy

Bước 1: Mở cửa rổ RUN bằng cách nhấn tổ hợp phím: Window (biểu tượng cửa sổ) + R (Cho các máy sử dụng HĐH Windows)

Nhập vào "services.msc" nhấn Enter một cửa sổ quản lý các Services của windows mở ra

Bước 2: Tìm đến dòng SQL Server (SQLExpress). Trong đó SQLExpress là tên máy chủ của bạn (nếu đã thay đổi thì sẽ khác, mặc định là SQLExpress)- Services này chưa được Start và nó đang ở chế độ Manual hoặc Disable (tức là không tự động khởi động (Automatic))
 - Chuyển về tình trạng Automatic
- Chọn Start. OK để hoàn thành.

Bây giờ thì bạn đăng nhập SQL bình thường nhé.

2. Lỗi SQL Server cannot start?

Run -> service.msc
tìm service của MSSQL -> properties -> Tab Log On chuyển thành local system thay cho Network Service (hiện tại) -> Apply -> Start lại service MSSQL
3. Lỗi SQLExpress SQL Server service fails to start: error 3417 for SQL service
- Tìm đến thư mục Microsoft SQL Server
 
- Chọn Properties-> Advanced
- Bỏ tích Compress contents to save disk space
- OK
- Start lại service MSSQL


About miniflash

miniflash
Recommended Posts × +

0 comments:

Đăng nhận xét

Recent Comments Widget
loading...